InvalidnineOdlukom Vlade određena je osnovica za osobnu invalidninu HRVI I. skupine, koja je uvećana u odnosu na proračunsku osnovicu, čime se prvi put nakon više od 20 godina povećavaju invalidnine HRVI-a

Na prijedlog potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku za određivanje osnovice za određivanje iznosa za osobnu invalidninu HRVI I. skupine i osnovicu za određivanje iznosa naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, koja za 2024. godinu iznosi 500 eura.

Naime, izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima koje su stupile na snagu 1. siječnja određeno je da se mjesečni iznos osobne invalidnine i drugih prava po osnovi oštećenja organizma ili gubitka člana obitelji određuje od osnovice koja se određuje Odlukom Vlade svake godine.

„Na ovaj način omogućeno je povećanje iznosa navedenih prava i usklađivanje s ekonomskim stanjem u RH. Podsjećam kako se do sada iznos osobne invalidnine određivao u postotku od proračunske osnovice koja se nije mijenjala od 2001. godine, a iznosi 441,44 eura“, kazao je ministar Medved.

Novom odredbom u Zakonu propisano je da se mjesečni iznos osobne invalidnine HRVI 100 % I. skupine određuje u iznosu od 115 % od osnovice koja se određuje ovom odlukom. Konkretno, novi mjesečni iznos HRVI s oštećenjem organizma 100% I. skupine je 575 eura, što je 67,34 eura više u odnosu na dosadašnji iznos.

Od iznosa osobne invalidnine HRVI I. skupine određuju se i iznosi osobne invalidnine za sve HRVI, ortopedskog i posebnog doplatka te doplatka za njegu i pomoć druge osobe, naknade za njegovatelja, kao i obiteljske invalidnine, a najveće povećanje u postotcima sukladno novom zakonskom rješenju odnosi se na HRVI od 20 do 60%.

Zakonom je također propisano da naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iznosi 30% od osnovice koju odlukom određuje Vlada, a iznos se povećava za 0,01% za svaki dan proveden u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Invalidnine

Povratak na naslovnicu