Skupstina 2022 01Dana 12. svibnja 2022. godine u Domu HVIDR-a u Slavonskom Brodu s početkom u 18:00 sati održana je redovna Izborno – izvještajna skupština Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije na kojoj je nazočio Marijan Smernić, predsjednik ZUHBDRP RH

Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Udruge Vlatko Krznarić, koji je odmah nakon intoniranja državne himne „Lijepa naša“ i održane minute šutnje za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje, u skladu sa Statutom predložio sva Radna tijela kako bi skupština mogla nastaviti s radom.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Radnog predsjedništva Mladen Ivezić uz članove Zdravka Kamenjaša i Vlatka Krznarića, te zapisničara Berislava Vardića. U svojstvu predsjednika Verifikacijskog povjerenstva Tomislav Rajh je podnio izvješće o broju nazočnih članova udruge u kojem je konstatirano kako je na sjednici nazočan dovoljan broj članova udruge za donošenje pravovaljanih odluka.

Skupština je nastavila s radom u skladu s usvojenim Dnevnim redom, a skupu su se potom u svojstvu gostiju pozdravnim riječima obratili Marijan Smernić, predsjednik Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske i Antun Valić, načelnik PU brodsko-posavske.

Usvojen je potom Poslovnik o radu, nakon čega je predsjednik Vlatko Krznarić podnio detaljno Izvješće o radu, te izvješće o Financijskom poslovanju Udruge. Predsjednik Nadzornog odbora Pero Lukić podnio je izvješće Nadzornog odbora u kojem je konstatirano kako nije bilo nepravilnosti u dosadašnjem radu. U ime predsjednika Suda časti Zrinka Kapetanića, koji iz opravdanih razloga nije bio nazočan na sjednici, izvješće je pročitao Mladen Ivezić, predsjednik Radnog predsjedništva.

S obzirom kako nije bilo prijavljenih za raspravu, pristupilo se usvajanju svih izvješća pojedinačno, koja su jednoglasno usvojena. Usvojeni su zatim jednoglasno Plan rada i Financijski plan za 2022.g., nakon čega je Tomislav Vlainić, predsjednik Kandidacijskog povjerenstva konstatirao kako je zaprimljena samo jedna pravovaljana kandidacijska lista za izbor svih Tijela i dužnosnika Udruge, te je istu pročitao, nakon čega se pristupilo glasovanju.

Za članove IZVRŠNOG ODBORA izabrani su: predsjednik Vlatko Krznarić, dopredsjednik Zdravko Kamenjaš, dopredsjednik Miroslav Matić, tajnik Ivica Franjić, rizničar Tomislav Rajh, te članovi Željko Sekulić, Martin Živić, Vlado Radošić i Ivica Đaković.
Za članove NADZORNOG ODBORA izabrani su: predsjednik Pero Lukić, te članovi Bernard Matošević, Tihomir Čengić, Božo Peić i Josip Ivanković.
Za članove SUDA ČASTI izabrani su: predsjednik Zrinko Kapetanić, te članovi Josip Duspara i Božidar Teskera.

Dužnost Likvidatora udruge će i dalje obnašati Vlatko Krznarić, dok će administrativno-poslovna tajnica Dubravka Kovačić i dalje nastaviti s radom kao i u proteklom mandatu.

Predsjednik Izbornog povjerenstva Željko Sekulić je nakon provedenog glasovanja konstatirao kako su sva Tijela i dužnosnici Udruge izabrani jednoglasno.

Na prijedlog Izvršnog odbora, donesena je Odluka o visini članarine za 2023.g., koja će iznositi 15 eura, a i dalje će biti oslobođene plaćanja članarine sve članice Udruge, kao i članovi Tamburaškog sastava.

Skupštini su uz načelnika PU brodsko-posavske Antuna Valića i njegovog zamjenika Ivice Kovačevića, nazočili i Marijan Smernić, predsjednik ZUHBDRP RH, Đuro Dikanović, predsjednik Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja Slavonski Brod, Ivica Bošnjak, zapovjednik IJP PU brodsko-posavske, Franjo Galić, načelnik Postaje prometne policije Slavonski Brod, Ivica Đaković, Načelnik PGP Slavonski Brod i predsjednik Međunarodnog policijskog udruženja IPA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, Miroslav Matić, zamjenik načelnika PP Okučani, Andrija Živković, pomoćnik zapovjednika IJP PU brodsko-posavske i predsjednik Udruge Specijalne jedinice policije u obrani Domovine MUP-a RH Slavonski Brod "Šimini Anđeli Pakla" u pratnji nekoliko svojih članova, Marko Kurdija, predsjednik Udruge umirovljenika MUP-a PU brodsko-posavske, Štefan Paun, predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDR-a Brodsko-posavske županije, Mato Pudić, predsjednik Udruge HVIDR-a Slavonski Brod i Paula Vdovjak, predsjednica Udruge 108. brigade ZNG.

Na kraju radnog dijela skupštine za sve nazočne članove Udruge i goste, upriličen je prigodan domjenak.

Skupstina 2022 02

Skupstina 2022 03

Skupstina 2022 04

Skupstina 2022 05

Skupstina 2022 06

Skupstina 2022 07

Povratak na naslovnicu