hostgator best coupon code
Kreirano: 27. Ožujak 2018.

1 naslovnicaU ponedjeljak 26. ožujka 2018.g. u prijepodnevnim satima osunčanog proljetnog dana, na zagrebačkom groblju Mirogoj okupili su se na tradicionalnom Uskršnjem susretu članovi obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

S dubokim pijetetom položeni su vijenci i zapaljene svijeće u čast i sjećanje na njihove najmilije i sve poginule hrvatske branitelje kod monumentalnog spomenika "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", na kojem su uklesana imena 12.031 žrtve velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, te kod Kenotafa - zajedničke grobnice neidentificiranih posmrtnih ostataka kod Krematorija.

Među uzvanicima su bili Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, Stjepan Sučić, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja nadležan za Upravu za zatočene i nestale koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, Željko Cujzek, načelnik Odjela za ratne zločine MUP-a RH, Marinko Beljo, predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, Krunoslav Šeremet, dipl. ing., ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, i drugi.

U ime Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske događaju je nazočio njen predsjednik Marijan Smernić, dok je Policijsku udrugu hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije predstavljao Vlado Kos.

O p š i r n i j e
Kreirano: 20. Ožujak 2018.

Logo mbrh 1 MediumObavijest s pozivom udrugama iz Domovinskog rata za upis u evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja

Temeljem članka 168. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Pravilnika o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata (NN 21/2018), Ministarstvo hrvatskih branitelja započinje s upisom braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata u evidenciju udruga iz Domovinskog rata, saveza udruga i drugih oblika udruživanja.

Pozivamo sve zainteresirane udruge iz Domovinskog rata koje su upisane u Registar udruga RH da na propisanim obrascima 1 ili 2 evidencijskih listova iz članka 3. Pravilnika (obrazac 1 za udruge, evidencijski list 2 za saveze udruga i drugih oblika udruživanja) Ministarstvu dostave tražene podatke i prateću dokumentaciju iz članka 5. Pravilnika radi upisa u evidenciju.

Udruge, savezi udruga i drugi oblici udruživanja koje su registrirani prije stupanja na snagu Pravilnika, dužni su dostaviti evidencijske listove iz članka 3. Pravilnika i prateću dokumentaciju iz članka 5. Pravilnika do 9. svibnja 2018. godine (u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika 10. ožujka 2018. godine), a one koje su osnovane nakon 10. ožujka 2018. godine kada je Pravilnik stupio na snagu, u roku od 60 dana od dana upisa u Registar udruga RH.

Evidencijske obrasce i dokumentaciju udruge mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem.

Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata može se preuzeti na ovoj poveznici, a OBRAZAC - 1 i OBRAZAC - 2 evidencijskih listova na web stranicama Ministarstva www.branitelji.gov.hr, koje objavljujemo uz ovu obavijest, odnosno poziv udrugama.

O p š i r n i j e
Kreirano: 19. Ožujak 2018.

9Sporazumi o suradnji potpisani su između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, općih i županijskih bolnica te kliničkih bolničkih centara s područja cijele Republike Hrvatske

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar zdravstva Milan Kujundžić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin te ravnatelji i zamjenici ravnatelja općih i županijskih bolnica, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara s područja cijele Republike Hrvatske potpisali su u ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, sporazume o suradnji na provođenju Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2018. godinu.

Pojedinačnim sporazumima o suradnji definiraju se uvjeti provedbe, trajanje, broj i vrste pregleda te uvjeti i način plaćanja usluga po svakoj pojedinoj županiji. U proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. godinu za provedbu ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 21.130.000,00 kuna. U okviru ovih sredstava planirano je tijekom 2018. godine osigurati preventivni sistematski pregled za oko 25000 hrvatskih branitelja koji su u borbenom sektoru u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali više od 300 dana, kao i onih koji se nalaze u teškoj novčano-materijalnoj situaciji te ih pozvati da se odazovu pregledu radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja. Samo tijekom 2017. godine u Republici Hrvatskoj umrlo je 3693 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Otkrivanjem bolesti u što ranijoj fazi značajno je pospješuje mogućnost izlječenja, a dugoročno smanjuju ukupna financijska sredstva potrebna za liječenje najtežih bolesti.

O p š i r n i j e
Kreirano: 15. Ožujak 2018.

Logo mbrh 1 MediumMinistarstvo hrvatskih branitelja objavilo je jedinstvenu listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2018. godinu za Republiku Hrvatsku, kao i Liste Prvenstva prema županijama i Gradu Zagrebu

Sukladno odredbi članka 7. st. 5. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 78/13) objavljujemo potvrđenu listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2018. godinu i kao i potvrđenu listu prvenstva za dodjelu financijske potpore. Potvrđene liste prvenstva primjenjuju se od 01. ožujka 2018. godine i vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za slijedeću kalendarsku godinu.

Objavljujemo jedinstvenu Listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2018. godinu za Republiku Hrvatsku, kao i Liste prvenstva prema županijama i Gradu Zagrebu. Radi lakše preglednosti podnositelja zahtjeva objavljujemo i Liste prvenstva po namjenama stambenih kredita za svaku županiju i Grad Zagreb zasebno.

Više može saznati na poveznici.

O p š i r n i j e
NA VRH